Erityistä elektroniikkaa


Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti, nopeasti ja joustavasti ammattielektroniikkaan liittyvissä tarpeissa.

Palvelut lyhyesti

Mitelko tarjoaa monipuolista asiantuntija-apua elektroniikkaa sisältävien laitteiden suunnitteluun, prototyyppien rakentamiseen, ohjelmankehitykseen, testaukseen, piensarjojen valmistukseen ja piirikorttien korjaukseen.

Elektroniikkasuunnittelu (HW)

 • Piirikaaviot ja piirilevyt
 • Kustannusarviot
 • Komponenttimuutokset ja modernisoinnit
 • Integrointi mekaniikkaan
 • Luotettavuusarviot (FMECA)

Valmistus

 • Pienet piirikorttisarjat omalta työpajalta
 • Alihankkijaverkosto pienille ja keskisuurille sarjoille
 • Valmistuksen valvonta, viimeistelyt, laaduntarkastus
 • Piirikorttien ohjelmoinnit
 • Asiakas- ja alihankkijakohtaiset valmistusdokumentit

Ohjelmistosuunnittelu (SW)

 • Eri prosessoriperheillä toteutetut sulautetut järjestelmät
 • Laitteiden käyttöliittymät Win/Linux
 • LabVIEW ohjaus- ja testausohjelmat
 • Tiedonkeruu ja -analysointi

Protoilu

 • Komponenttivalmistajien demokorteilla toteutetut protot
 • One-Off piirikorttiratkaisut
 • HW/SW toiminnallinen testaus ja iterointi
 • EMC, ympäristö- ja olosuhdetestaus

Korjaus- ja huoltotoiminta

 • Irrallisten piirikorttien korjaus ja/tai kustannusarviot
 • Laitevikojen selvittely